Dilemmaet mellem pris og kvalitet i udbud

Det kan koste dyrt at købe for billigt! Når man skal fastlægge evalueringsmodel for et udbud, så står man ofte i dilemmaet: at finde den rette balance mellem pris og kvalitet. I 1880’erne kom John Ruskin med et par værdifulde betragtninger, som stadig kan være relevant for overvejelser om balancen mellem pris og kvalitet.
balance, swing, equality-2108022.jpg

Dilemmaet mellem pris og kvalitet i udbud

Det kan koste dyrt at købe for billigt! Når man skal fastlægge evalueringsmodel for et udbud, så står man ofte i dilemmaet: at finde den rette balance mellem pris og kvalitet. I 1880’erne kom John Ruskin med et par værdifulde betragtninger, som stadig kan være relevant for overvejelser om balancen mellem pris og kvalitet.
balance, swing, equality-2108022.jpg

Den engelske forfatter og kunstkritiker John Ruskin er hyppigt citeret for følgende:

“There is hardly anything in the world that someone cannot make a little worse and sell a little cheaper, and the people who consider price alone are that person’s lawful prey. It’s unwise to pay too much, but it’s worse to pay too little. When you pay too much, you lose a little money — that is all. When you pay too little, you sometimes lose everything, because the thing you bought was incapable of doing the thing it was bought to do. The common law of business balance prohibits paying a little and getting a lot — it can’t be done. If you deal with the lowest bidder, it is well to add something for the risk you run, and if you do that you will have enough to pay for something better.”

For at finde den rette balance mellem pris og kvalitet kan du overveje følgende i forbindelse med forberedelse af udbud:

  1. Indbyg TCO (Total Cost of Ownership) i din prisevaluering, så der også tages højde for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt end-of-life omkostninger og ikke kun er fokus på anskaffelsesprisen i dit udbud.
  2. Sørg for at lave simuleringer af evalueringsmodellen inden du lægger dig fast på den endelig vægtning mellem pris og kvalitet. Det er vigtigt at have indblik i, hvor afgørende prisen reelt er i den evalueringsmodel, som du vælger.
  3. Fastlæg tydelige kvalitetskrav og indbyg kontraktlige håndtag til opfølgning på manglende overholdelse heraf.

Hvis du trods ovenstående alligevel ender med at indgå kontrakt med en low-bidder, så er det vigtigt, at I som organisation prioriterer kontraktstyring. Det kræver tid og ressourcer til løbende opfølgning på en leverandør, der ikke performer, som forventet.

Hvis du vil vide mere om, hvordan man finder den rette balance mellem pris og kvalitet, så er du velkommen til at kontakte Cloverleaf Solutions. #CloverleafApproach